• زعفران بهرامن

  زعفران بهرامن

  با بیش از 45 سال تجربه در بازار بین المللی

 • چای زعفرانی بهرامن

  چای زعفرانی بهرامن

  ‎ضد افسردگی، پیشگیری از سرطان، سلامت قلب

 • ادویه بهرامن

  ادویه بهرامن

  ادویه های بهرامن چاشنی سلامتی
نبات بهرامن

نبات بهرامن

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران پاکتی

زعفران پاکتی

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران فشرده

زعفران فشرده

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران جم

زعفران جم

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
قوطی مستطیلی

قوطی مستطیلی

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران قوطی

زعفران قوطی

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران خاتم

زعفران خاتم

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران پودر

زعفران پودر

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران رد گلد

زعفران رد گلد

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
ادویه بهرامن

ادویه بهرامن

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
چای زعفرانی

چای زعفرانی

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
زعفران وکیوم

زعفران وکیوم

محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و ...
 • نبات بهرامن
 • زعفران پاکتی
 • زعفران فشرده
 • زعفران جم
 • قوطی مستطیلی
 • زعفران قوطی
 • زعفران خاتم
 • زعفران پودر
 • زعفران رد گلد
 • ادویه بهرامن
 • چای زعفرانی
 • زعفران وکیوم
 • نبات بهرامن

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: نبات زعفرانی
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران پاکتی

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران فشرده

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران فشرده
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران جم

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران جم
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • قوطی مستطیلی

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: قوطی مستطیلی
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران قوطی

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران قوطی
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران خاتم

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران خاتم
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران پودر

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران پودر
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران رد گلد

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران رد گلد
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • ادویه بهرامن

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: ادویه بهرامن
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • چای زعفرانی

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: چای زعفرانی
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • زعفران وکیوم

  محصولات و بسته بندی های زعفران بهرامن تولید و بسته بندی شده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات بازار می باشد و دارای استاندارد

  مشخصات محصول

  • نوع بسته بندی:پاکتی
  • نوع محصول: زعفران وکیوم
  • وزن: ۵۰ گرمی''
  • سایز: ۱۰x۱۰x۲۰

  روش های خرید

  جهت خرید جزئی می توانید به قسمت فروش اینترتی مراجعه کنید و برای کلی با ما تماس بگیرید

  فروشگاه اینترنتی بهرامن

 • نبات بهرامن
 • زعفران پاکتی
 • زعفران فشرده
 • زعفران جم
 • قوطی مستطیلی
 • زعفران قوطی
 • زعفران خاتم
 • زعفران پودر
 • زعفران رد گلد
 • ادویه بهرامن
 • چای زعفرانی
 • زعفران وکیوم
  • زعفران پوشال تاپ

   این نوع زعفران از نظر میزان خامه همراه با آن مشابه زعفران پوشال معمولی است و لیکن این نوع زعفران متعلق واریته ای است که طویل تر ضخیم تر از پوشال معمولی است.قدرت رنگی آن در حدود ۲۵۰usp یا بالاتر است و از نظر حجم و زیبایی بسیار فوقالعاده می باشد.

  • زعفران سرگل

   درماه های مهر تا آذرگل ها به تعداد یک تا سه عدد بر روی هرساقه ظاهر می شوند. گل ها به رنگ بنفش و دارای ۶ گل برگ می باشند . قسمت مورد استفاده ی گیاه که به نام زعفران در بازار تجارت موجود است انتهای خامه و کلاله ی گل (مادگی) می باشد که به رنگ قرمز متمایل به نارنجی است.

  • زعفران پوشال

   این نوع زعفران شامل رشته هایی است که با ۳-۲ میلی متر خامه همراه است. قدرت رنگی این نوع زعفران حدود ۲۲۰usp است.

  • زعفران دسته

   این نوع زعفران شامل تمام رشته یا فیلامیت زعفران است و بسته به واریته آن و شرایط کاشت و داشت به عنوان مثال خاک،بخش قرمز می تواند نسبت به بخش زرد بلند تر باشد.

  • زعفران چیست؟

   زعفران گیاهی است با نام علمیCrocus Sativusاز خانواده زنبق(Iridaceae).این گیاه چند ساله،دارای پیاز کوچک، تقریبا کروی و پوشیده شده از غشای قهوه ای رنگ می باشد. این گیاه، بومی نواحی مختلف آسیا به ویژه جنوب غربی آسیا، جنوب اروپا وجنوب اسپانیا است.

   درماه های مهر تا آذرگل ها به تعداد یک تا سه عدد بر روی هرساقه ظاهر می شوند. گل ها به رنگ بنفش و دارای ۶ گل برگ می باشند . قسمت مورد استفاده ی گیاه که به نام زعفران در بازار تجارت موجود است انتهای خامه و کلاله ی گل (مادگی) می باشد که به رنگ قرمز متمایل به نارنجی است.
  • زعفران چیست؟

   عده ای مبدا زعفران را ایالت قدیم ماد ایران می دانند،برخی از محققین نیز خاستگاه زعفران را در منطقه وسیعتری از کره زمین شامل یونان، ترکیه، آسیای صغیر وایران می دانند. ایرانیان ضمن صدور زعفران به بسیاری از نقاط جهان باستان، خواص آن را به یونانیها،رومیها،چینیها واقوام سامی از جمله عربها معرفی کردند و شیوه زراعت آن را در سده های اول تا چهارم هجری به امم اسلامی پیرامون مدیترانه آموختند.

   اقوام ایرانی همچون رستمیان وبنوطبری در انتقال فرهنگ زعفرانکاری موثر بودند.مستندات تاریخی بیانگر این واقعیت است که ایرانیان از روزگاران کهن به زر و زعفران علاقه و توجهی بلیغ داشتند به طوری که در جشن ها وسرورها و مجالس بزم و نشاط مانند عروسی ها و اعیاد،یا استقبال از بزرگان و زائران زر و زعفران نثار قدمها می کردند.


   درعصر هخامنشیان زعفران یرای تزئین گرده های نان و معطر کردن خوراکها به کار می رفته است. در دوره پارتها زعفران ایرانبه یونان و روم می رفت، بعدا چین از مشتریان زعفران ایران شد.در عصر ساسانیان کاشت زعفران در قم و بون نیز رایج گردید و مرغوبیت محصول آنها شهرت یافت.در همان روزگار زعفران در پرداخت کاغذهای گران قیمت کاربرد پیدا کرد،اما بیشتر از آن محلول زعفران به عنوان مرکب تحریر استفاده می شد،وتا قرنها بعد در ترکیب مرکبها ی تحریر مرغوب به کار می رفته است.افزودن بر اینها در تحریر دعاهای مقدس بر روی کاغذ و پارچه و گاهی کفن، مرکب زعفران به کار می رفته است.

   زعفران با همه خصلتها و خصوصیات و خواص نباتیش مورد توجه بسیاری از ادبا و نویسندگان و شاعران قرار گرفته است،به طوری که به جرات می توان گفت کلمه زعفران و تعبیرات و تشبیهات مربوط به آن به اندازه ی که در منابع و متون و دواوین فارسی آمده در آثار مکتوب هیج یک از السنه جهانی به کار نرفته است.

   در قرن دهم میلادی کشت زعفران توسط اعراب (که خود اعراب نیز آن رااز ایرانیان آموخته بودند) در اسپانیا متداول گردید و متعاقب آن در قرن هیجدهم در ناحیه ای به نام WaldenدرEssex انگلستان رواج داشته و امروزه این محل به نام‏Walden saffronاست.

   به طوری که از نوشته های ادبی و پزشکی هندوستان بر می آید،زعفران از دیر باز برای مردم سرزمین شناخته شده است.همچنین زعفران نزد مردم مصر،یونان،کلیمیان،هندوها و مسلمانان از توجه خاصی برخوردار بوده است.
  • خواص درمانی زعفران

   برمبنای تحقیقات علمی که در ادامه استفاده فراگیر از زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام پذیرفته،خواص متعدد زعفران و اثربخشی ترکیبات موثره آن توجه بسیار زیاد محققین،شرکتهای داروسازی و دست اندرکاران علم پزشکی را به خود جلب کرده است

   نتایج این تحقیقات در کشورهای مختلف دنیا نشان می دهد که در آینده های نزدیک زعفران یکی از مهمترین جایگزین های داروهای شیمیایی خواهد بود که محققین آن را نقطه عطفی در استفاده از زعفران در صنعت داروسازی می دانند..

   از جمله این موارد می توان به کاربردهای زیر اشاره کرد:

   • - محرک،تقویت کننده تمایلات جنسی
   • - کمک به هضم طبیعی غذا،تقویت کننده معده،ضد نفخ
   • - مسکن بویژه در درمان دردهای لثه و قلنج
   • - شادی بخش،درمان دردهای عصبی،آرامبخش، درمان کم خوابی
   • - تقویت کننده حافظه،افزایش دهنده تمرکز،ضد تشنج،افسردگی،اسپاسم،آلزایمروپارکینسون
   • - درمان فشار خون ،کاهش کلسترول،درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در دختران،کاهش درصد احتمال بروز بیماریهای قلبی،.تصلب شرائین و افزایش سلامت قلب (بدلیل وجود تیامین،ریبوفلاوین و مواد معدنی)
   • - درمان بیماریهای تنفسی نظیرآسم،سرماخوردگی،سرفه
   • - افزایش جریان خون در شبکیه ، درمان اختلالات لکه زرد شبکیه در اثر پیری،بهبود علائم مربوط به رتینوپاتی ایسکمیک علاوه برموارد فوق،از زعفران می توان در درمان کوفتگی و رماتیسم به صورت استعمال خارجی استفاده کرد.
  • کیفیت زعفران

   کیفیت زعفران براساس اندازه گیری های آزمایشگاهی تخصصی بررسی می شود واز طریق بررسی خواص از جمله کروسین(عامل رنگ)پیکروکروسین(عامل تلخی و طعم زعفران) و سافرانال(عامل عطروبوی زعفران) طبقه بندی میگردد.

   سایر عواملی که کیفیت زعفران را تحت تاثیر قرار میدهد عبارتند از بقایای گل زعفران و برخی ترکیبات غیرارگانیک خارجی (خاکستر زعفران).


   استانداردهای جهانی به شماره ۳۶۳۲ برای طبقه بندی و درجه بندی زعفران توسط سازمان بین المللیISO تدوین شده است.این استاندارد صرفا زعفران را به طور تخصصی مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

   براساس این استاندارد ۴ درجه و نوع را با توجه به قدرت رنگی زعفران تعیین شده است.ضعیف ترین آن با عنوان زعفران درجه ۴، و به ترتیب با افزایش قدرت رنگی به درجات ۲،۱و۳ که دارای بهترین کیفیت وبالاترین قدرت رنگی است. طبقه بندی می شود.

   (زعفران ایرانی وزعفران بهرامن از بهترین زعفران درجه بندی شده توسط ISO کیفیت وقدرت رنگی بالاتری دارد).:

   قدرت رنگی زعفران که مهمترین عامل طبقه بندی آن محسوب می شود وبه سه رنگدانه طبیعی موجود در آن برمیگردد.

   • کروسین: که به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ودر طول موج ۴۴۰nm در آزمایشگاههای تخصصی اندازه گیری می شود وعامل رنگ زعفران است.
   • پیکروکروسین: که عامل طعم زعفران است و در طول موج ۲۵۷nm اندازه گیری می شود.
   • سافرانال: که عامل عطروبوی زعفران بوده و در طول موج ۳۳۰nm اندازه گیری می شود. این جداول مشخص کننده درجه بندی زعفران توسط ISO می باشد.
  • شناخت زعفران اصيل و بسته بندي خوب

   زعفران یکی از زینت های بلامنازع سفره ایرانی است و جزء گران بهاءترین و ارزشمندترین ادویه جات جهان محسوب می شود. لذا آن را به عنوان طلای سرخ می شناسند،گرانی زعفران باعث شده است برخی از افراد سودجو اقدام به انجام برخی تقلبات در زعفران نمایند این امر نه تنها از کیفیت و ارزش این محصول ارزشمند و اصیل می کاهد بلکه سلامتی و ایمنی مصرف کنندگان را نیز به خطر می اندازد.

   از جمله مهمترین تقلبات، افزودن رنگ های مصنوعی غیر مجاز به زعفران است كه مصرف آن مي تواند تبعات زيان زیان آور فراوانی برای افراد به ویژه سالمندان و کودکان داشته باشد و تنها راه تشخيص قطعي، انجام آزمايشات دقيق شيميايي توسط واحد كنترل كيفيت مي باشد. از ديگر تقلبات، افزدونNACL و ساکارز به زعفران جهت افزايش وزن آن است.


   بك بسته بندي خوب بايد بتواند خواص زعفران از جمله قدرت رنگدهي و عطر و طعم آنرا به بهترين نحو ممكن حفظ نمايد.
   شرکت زعفران بهرامن با به کار گیری کادر مجرب و متخصصین آزمایشگاه زعفران ایمنی و سلامتی را برای مصرف کنندگان به ارمغان آورده است.

درباره ما

زعفران بهرامن

زعفران بهرامن

شرکت زعفران بهرامن، در سال ۱۳۴۹ با نام عباس عباس زاده با نیست نوآوری در زمینه تولید و بسته بندی زعفران پا به عرصه همت گذارده و پس از ۲۴ سال تلاش بی وقفه، همگام با گذشت زمان و با پیشرفت جامعه و تکنولوژی و احساس نیاز به یک نام تجاری ، در سال ۱۳۷۳ به زعفران بهرامن تعییر نام یافته و با این نام فعالیت خود را به عنوان یک شرکت دانش محور که مشتری را در مقام شریک استراتژیک خود می شناسد ادامه داده است.

شرکت زعفران بهرامن ، با بهره گیری از تجارب ارزشمند و طولانی مدت مدیران، متخصصین و کارشناسان با تجهیز کامل آزمایشگاه کنترل کیفیت و با انجام آزمایشات لازم در جهت ارتقاء کیفیت محصول همواره مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی پا به عرصه رقابت گذاشته و توانسته دستاورد ها و افتخارای را نصیب خود نماید.

آزمایشگاه زعفران بهرامن

آزمایشگاه زعفران بهرامن

شرکت زعفران بهرامن دارای یکی از مجهز ترین آزمایشگاههای کنترل کیفیت زعفران در ایران میباشد . آزمایشگاه این شرکت مجهز به تکنولوژی و امکانات مدرن روز بوده و از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع اکرودیته، همکار این مؤسسه نیز معرفی شده است.کنترل کیفیت زعفران در ازمایشگاه شرکت بهرامن براساس استاندارد های بین المللی ISO 3632-1 و استاندارد 1-259 و 2-259 ملی ایران که شامل کلیه ویژگیها و درجه بندی زعفران می باشد، انجام می گیرد. این واحد در راستای برآوردن نیاز عمومی به محصولی با کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی، کلیه محصولات خود را پس از تایید واحد کنترل کیفیت، در محیطی کاملا بهداشتی و با استفاده از فناوری پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان، متخصصین و کارکنان متعهد، تولید و بسته بندی می نماید.در این سیستم برای ردیابی بهتر محصول تولیدی، به هر نمونه زعفران در ابتدای ورود کدی تعلق می گیرد که در نهایت بر روی محصول نهایی نیز درج می شود و بدینوسیله کلیه زعفران مصرفی در هر مرحله از تولید، قابل ردیابی و کنترل می باشد. برروی هر کد پس از نمونه برداری، آزمونهایی از قبیل رنگ افزودنی ، درصد رطوبت، اندازه گیری خاکستر ، اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید ، قدرت رنگی با دستگاه اسپکترو فتو متری در طول موجهای 257 و 330 و 440 نانومتر به ترتیب میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران) ، سافرانال(عامل آروما) و کروسین (عامل رنگ) و غیره صورت می گیرد.آزمونهای ميكروبی نيز برای كنترل عدم آلودگی و اطمينان از سلامت محصول در مراحل توليد، حين فرآيند بسته بندی و بعد از آن انجام می‌پذيرد.نتایج کلیه آزمونهای انجام شده توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفته،که نتایج این بررسی ها در انتخاب تامین کنندگان زعفران و ارتقاء سطح کیفی محصول نهایی و نهایتا تامین رضایت مشتریان نقش موثری دارد.

Cert01
Cert02
Cert03
Cert04
Cert05
Cert06
Cert07
Cert08
Cert09
Cert10
Cert11
Cert12

تماس با زعفران بهرامن

دفتر مرکزی:

مشهد، خیابان امام رضا (ع) نبش امام رضا ۸

تلفن: ۳۱-۸۵۳۴۵۳۰ ۰۵۱۳ ، نمابر : ۸۵۴۱۵۶۸ ۰۵۱۳

کارخانه :

مشهد - شهرک صنعتی توس

فاز ۲، بلوار اندیشه ، نبش اندیشه ۹

تلفن: ۴۶-۵۴۱۳۱۴۵ ۰۵۱۳ ، نمابر : ۵۴۱۳۱۲۴ ۰۵۱۳

ایمیل: info@bahramansaffron.com