نبات زعفرانی۲۲ عددی دسته دار

نبات زعفرانی۲۲ عددی دسته دار
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۲۲N ۲۲ - ۴۳۶ گرم ۲۴ ۵۸ ۲۹ ۲۳ ۲۴ - ۱۱/۵ کیلوگرم