زعفران وکیوم یک گرم

زعفران وکیوم ۱ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰V ۳۶ ۳۶ گرم ۱۱۳۸ گرم ۱۲ ۴۷ ۲۳ ۵۵ ۴۳۲ ۴۳۲ گرم ۱۵ کیلوگرم