زعفران پاکتی ورقی دو گرم

پاکتی ورقی دو گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۰A ۱۲۰ ۲۴۰ گرم ۱۵۵۰ گرم ۹ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۰۸۰ ۲۱۶۰گرم ۱۵/۸ کیلوگرم